Curs actual | Curs 2021/2022

Alumnes d’ESDAPC Campus Llotja a ARTSLIBRIS 22

Diversos alumnes d’ESDAPC Campus Llotja han participat a l’ARTSLIBRIS 22 els passats dies 10, 11 i 12 de juny, al fossar del Mercat de Sant Antoni. A l’estand van mostrar maquetes de llibres, resultats obtinguts dins l’assignatura Disseny editorial. Publicacions analògiques i digitals, optativa de 4t curs de Disseny Gràfic ( curs 2020/21 i 2021/22).

En aquesta assignatura, la mirada a l’edició va més enllà de la producció de llibres. Ens situem davant un espai de producció de coneixement i d’introducció a la recerca des de l’exploració de les formes contemporànies del suport imprès.

Els fonaments de la recerca plantegen les bases conceptuals i acadèmiques del projecte quant a l’estructura i sentit intern del mateix: motivació, detonants, descripció d’un tema, l’objecte d’investigació, hipòtesis, objecte o camp empíric, justificació i objectius, així com el marc teòric i suport epistemològic a la cerca. Partim de motivacions personals i d’inquietuds que caldrà transformar en coneixement per mitjà d’un element formal d’edició. Es tracta de recórrer el rizoma de discursos i coneixements que ens travessen com a éssers humans per poder-lo narrar des d’unes subjectivitats particulars que ens empenyen a investigar a fi de projectar coneixement i interpel·lar l’altre.

La interacció entre el pensament i la pràctica desencadena el flux creatiu i empeny els processos cognitius; per això, s’inclouen tallers de paper i enquadernació que engresquen l’exploració de formats i materials des d’una perspectiva tècnica, creativa i lúdica; a fi de previsualitzar formes possibles i viables a les propostes editorials. L’activitat de taller es reprèn també al final de l’assignatura en l’acabat de la maqueta final, mostra tangible i comunicativa de la proposta editorial.

Alumnes participants: Aida Rodriguez, Ana Virgili, Andrea Castillo, Judit Pulido i Maria Soler

+ informació

 
16 juny 2022 | ESDAPC, Transversal

Galeria