Treballs Finals d'Estudis | Curs 2020/21

Gamificació de la lectura/ Àlex Alcàntara

La falta d’interés per la lectura, especialment entre els joves, és cada vegada més evident; la lectura es relaciona amb deure i estudi i no amb oci. Per aquesta raó en aquest projecte es gamificarà la lectura combinant l’experiència de llegir amb un videojoc.

Donat que la creació d’un videojoc contempla moltes disciplines, per a aquest projecte de disseny es farà una proposta de preproducció, el desenvolupament de l’art i el disseny del videojoc, doncs són les disciplines més properes al disseny.

El llibre triat per gamificar ha estat WarBreaker, de Brandon Sanderson. Un llibre de fantasia medieval publicat al 2009, on la màgia i l’univers que planteja l’autor pren forma de color i es descriu molt com es viuria visualment, per això ha estat el llibre perfecte per al que desenvolupar el disseny gràfic i el concept art.
Paraules claus: lectura, llibre, videojoc, gamificació, Game Based Learning, concept art, game art, disseny de videojoc, il·lustració, experiència d’usuari.

5 octubre 2021 | ESDAPC, Disseny Gràfic

Galeria