Proves d'accés a Graus Ensenyaments Artístics Superiors per a aspirants sense el requisit acadèmic

image

El Departament d'Educació convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir als graus en ensenyaments artístics superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals o disseny).

L'accés a aquests ensenyaments requereix el compliment dels requisits acadèmics (tenir el títol de batxiller o acreditar l'accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys) i la superació d'una prova específica d'accés que té per objectiu comprovar que els aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per cursar-los amb aprofitament.

La prova s'adreça a les persones de 18 anys o més, o que compleixin els 18 anys durant l'any 2021, que volen accedir als graus en ensenyaments artístics superiors sense complir el requisit acadèmic d'accés.

La prova es porta a terme a l'Institut Pedralbes (Barcelona).

Inscripció: del 22 de març a les 9 h fins al 26 de març de 2021

Prova: 12 de maig de 2021 a les 16 h


+ informació