Curs actual | Curs 2020/21

Inscripció a les proves d'idiomes a les EOI. Convocatòria ordinària

El Departament d'Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
Termini: del 1 de març (a partir de les 9 h) al 5 de març de 2021
 
24 febrer 2021 | ESDAP Catalunya, Totes les notícies