Treballs Finals d'Estudis | Curs 2015/16

Fagot / Noemí Fabregat


Una gran gòtica per a cossos petits

Noemí Fabregat / ESDAP Tàrrega Ondara


Fagot és una tipografia gòtica que ha estat dissenyada amb l’objectiu de resoldre el gran problema que han tingut sempre les gòtiques: la manca de llegibilitat en cossos de text.

La tipografia s'inspira en les lletres manuscrites del primer volum dels llibres de privilegis de Tàrrega i busca la integració d’història i contemporaneïtat; unir formes antigues sota premisses modernes per tal d'oferir una eina funcional que permeti la reintroducció de les lletres gòtiques en el món editorial. Per assolir aquesta meta, s’inclouen dos sets estilístics que fan de Fagot una tipografia versàtil i la llegibilitat es consolida com la principal característica diferenciadora d'aquesta tipografia respecte a la resta de fonts gòtiques.

Des de diaris i revistes fins a llibres de lectura, passant per cartells i fulletons entre molts d’altres, l’aplicació d’aquesta tipografia resultarà un punt d’innovació respecte als models de maquetació actuals i aportarà caràcter i valor a la publicació, a més d’oferir la llegibilitat necessària. Però pel seu desig de reintroduir les lletres gòtiques, Fagot assoleix la seva màxima esplendor en textos de lectura infantil i adolescent, com ara en contes o en llibres de llengua i literatura per alumnes. Inserir dosis de Fagot en aquest tipus de publicacions permetrà que les generacions futures estiguin més habituades a aquest tipus de lletra, així com que siguin conscients de la importància que ha tingut i de totes les possibilitats que pot oferir en l’actualitat.Vídeo ►

2 desembre 2016 | ESDAP Tàrrega Ondara, Disseny Gràfic

Galeria