Curs actual | Curs 2020/21

Inscripció a les proves d'idiomes a les EOI. Convocatòria extraordinària

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

  • Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell B2 del MECR
  • Nivell C1 del MECR

Termini d'inscripció: del 16 al 20 de novembre de 2020

 
 
18 novembre 2020 | ESDAP Catalunya, Transversal