Cursos anteriors | Curs 2020/21

Informació COVID 19

CURS 2021-2022

En data 27.10.2021

A partir, de les últimes directrius aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya  arran de les dades epidemiològiques, directrius aplicables a partir del 15 d’octubre de 2021 que es concreten en tornar progressivament a la normalitat sempre seguint les mesures de seguretat i higiene necessàries, ESDAPC ha revisat la proposta de semipresencialitat a les aules.

S’informa a la comunitat educativa d’ESDAPC que, seguint l’acord pres per la CCG el 21 d’octubre de 2021, es torna a la presencialitat en tots els cursos a partir del dia 2 de novembre de 2021.
En data 21.06.2021

Instruccions pel curs 2021-2022
Seguint les indicacions generals que dona el Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i fent l’adaptació al marc  legal específic dels Ensenyaments Artístics Superiors on pertany l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.

Inici curs 2021-2022. Informació General

ESDAP Catalunya treballa per a iniciar el curs 2021-2022 amb el màxim de garanties atenent les indicacions sanitàries i de prevenció que donen els Departaments de Salut i Educació davant la nova normalitat.
ESDAP Catalunya al llarg del curs 2021-2022 tornarà progressivament als ensenyaments presencials, ha planificat i pres mesures per a assolir amb la màxima normalitat la nova situació, en aquest sentit treballem per atendre tant presencialment com virtual al nostre alumnat per tal d’assolir amb el màxim de garanties les competències del currículum del Títol de Grau en Disseny que impartim.
ESDAP Catalunya  ha previst un retorn progressiu a la presencialitat:

  • El  grups de 1r curs tenen des del primer semestre el 100% de presencialitat.
  • El grups dels cursos de 2n, 3r i 4t de totes les especialitats s'orientaran progressivament cap a un increment de la presencialitat del currículum tot i que es manté la semipresencialitat per garantir les mesures sanitàries.
  • Tots els estudiants tindran un seguiment que preveurà l’acompanyament necessari i també per a casos d’afectats per la covid-19, si és el cas.
ESDAP Catalunya segueix, com model presencial de formació superior, creient en la presència i intercanvi de coneixement a l’aula, davant però de l’experiència del darrer semestre del curs 2019-2020 i del curs 2020-2021 preveu poder respondre ràpidament als diferents escenaris que es puguin produir per a les eventuals restriccions de presencialitat. Per aquest motiu segueix fent millores en els serveis que ofereix el projecte de campus virtual ESDAP Catalunya.

És important seguir el web periòdicament per tal de veure i consultar les novetats de l’inici de curs 2021-2022.
CURS 2020-2021

Instruccions pel curs 2020-2021

Seguint les indicacions generals que dona el Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i fent l’adaptació al marc  legal específic dels Ensenyaments Artístics Superiors on pertany l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.

En data 21.01.2021

ESDAP Catalunya:

Seguint les instruccions que han donat el Departament d’Educació i el Departament de Salut per indicació del PROCICAT davant la tercera onada de la Covid recorda que:

1.- IMPARTEIX DOCÈNCIA HÍBRIDA/SEMIPRESENCIAL, per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes, segons les directrius de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, que afecten els ensenyaments de règim especial reglats, com són els Ensenyaments Artístics Superiors d’ESDAP Catalunya.

2.- ATÉN, com porta fent des de l’inici de curs, tots els casos i contingències que es puguin donar, segons les mesures previstes pel Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i aprovades pel PROCICAT

3.- COMUNICA: al professorat i  a l’alumnat que estiguin afectats en el tema dels desplaçament per l’estat d’emergència sanitària, es poden descarregar el Certificat autoresponsable de desplaçament per a la crisi sanitària (on line). En el cas de l’alumnat cal acompanyar-lo d’una còpia de la matrícula.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, DOGC 8259 de 30.10.2020.En data 30.10.2020

ESDAP Catalunya:

1.- IMPARTEIX DOCÈNCIA HÍBRIDA/SEMIPRESENCIAL, per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes, segons les directrius de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, que afecten els ensenyaments de règim especial reglats, com són els Ensenyaments Artístics Superiors d’ESDAP Catalunya.

2.- ATÉN, com porta fent des de l’inici de curs, tots els casos i contingències que es puguin donar, segons les mesures previstes pel Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i aprovades pel PROCICAT

3.- COMUNICA: al professorat i  a l’alumnat que estiguin afectats en el tema dels desplaçament per l’estat d’emergència sanitària, es poden descarregar el Certificat autoresponsable de desplaçament per a la crisi sanitària (on line). En el cas de l’alumnat cal acompanyar-lo d’una còpia de la matrícula.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, DOGC 8259 de 30.10.2020.

En data 16.10. 2020

ESDAP Catalunya:

1.- ADAPTA el desenvolupament de les Practiques Professionals i els desplaçaments de Mobilitat Internacional a les directrius de la Resolució del ,16 d’octubre.

Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021

En data 3.07.2020

ESDAP Catalunya

1.- ADAPTA el currículum del Títol Superior de Disseny a un règim de semipresencialitat, a efectes del Pla d’actuació

Pla d’actuació pel curs 2020-2021 per a Centres educatius en el marc de la pandèmia.

3 de juliol de 2020 Informació general  curs 2020-2021

 

 

 

 

3 novembre 2020 | ESDAP Catalunya, Transversal