Curs actual | Curs 2020/21

Informació COVID 19

CURS 2020-2021

Instruccions pel curs 2020-2021

Seguint les indicacions generals que dona el Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i fent l’adaptació al marc  legal específic dels Ensenyaments Artístics Superiors on pertany l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.

En data 21.01.2021

ESDAP Catalunya:

Seguint les instruccions que han donat el Departament d’Educació i el Departament de Salut per indicació del PROCICAT davant la tercera onada de la Covid recorda que:

1.- IMPARTEIX DOCÈNCIA HÍBRIDA/SEMIPRESENCIAL, per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes, segons les directrius de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, que afecten els ensenyaments de règim especial reglats, com són els Ensenyaments Artístics Superiors d’ESDAP Catalunya.

2.- ATÉN, com porta fent des de l’inici de curs, tots els casos i contingències que es puguin donar, segons les mesures previstes pel Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i aprovades pel PROCICAT

3.- COMUNICA: al professorat i  a l’alumnat que estiguin afectats en el tema dels desplaçament per l’estat d’emergència sanitària, es poden descarregar el Certificat autoresponsable de desplaçament per a la crisi sanitària (on line). En el cas de l’alumnat cal acompanyar-lo d’una còpia de la matrícula.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, DOGC 8259 de 30.10.2020.En data 30.10.2020

ESDAP Catalunya:

1.- IMPARTEIX DOCÈNCIA HÍBRIDA/SEMIPRESENCIAL, per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes, segons les directrius de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, que afecten els ensenyaments de règim especial reglats, com són els Ensenyaments Artístics Superiors d’ESDAP Catalunya.

2.- ATÉN, com porta fent des de l’inici de curs, tots els casos i contingències que es puguin donar, segons les mesures previstes pel Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Salut i aprovades pel PROCICAT

3.- COMUNICA: al professorat i  a l’alumnat que estiguin afectats en el tema dels desplaçament per l’estat d’emergència sanitària, es poden descarregar el Certificat autoresponsable de desplaçament per a la crisi sanitària (on line). En el cas de l’alumnat cal acompanyar-lo d’una còpia de la matrícula.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, DOGC 8259 de 30.10.2020.

En data 16.10. 2020

ESDAP Catalunya:

1.- ADAPTA el desenvolupament de les Practiques Professionals i els desplaçaments de Mobilitat Internacional a les directrius de la Resolució del ,16 d’octubre.

Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021

En data 3.07.2020

ESDAP Catalunya

1.- ADAPTA el currículum del Títol Superior de Disseny a un règim de semipresencialitat, a efectes del Pla d’actuació

Pla d’actuació pel curs 2020-2021 per a Centres educatius en el marc de la pandèmia.

3 de juliol de 2020 Informació general  curs 2020-2021

 

 

 

 

3 novembre 2020 | ESDAP Catalunya, Transversal