Organització

Equip Directiu

Dra. Carme Ortiz
Directora


Dr. David Serra
Àrea Gestió i Recerca


Marta Tous
Àrea Acadèmica


Marc Ballús
Àrea Qualitat


Coordinacions ESDAP Catalunya

Georgina Alcacer
Coordinadora Serveis i Recursos


Ruth Bertran
Coordinadora
Comissió Secretaria


Adelina Borrell / Sònia Jou
Coordinadores
Comissió Pla d'Estudis


Josep Maria Hortet / Òria Romaní
Coordinadors
Comissió Mobilitat


Dra. Amaya Martínez
Coordinadora
Comissió PAT


Mònica Molins
Coordinadora
Comissió Pràctiques Professionals


Anna Monteys
Coordinadora
Comissió Comunicació


Rafel Oliva
Coordinador Campus virtual


Silvestre Oliveras
Coordinador Activitats


Alfons Sala
Coordinador
Comissió Qualitat


Directors de Campus

Dr. Llogari Casas
Campus Pau Gargallo


Àngels Franch
Campus Serra i Abella


Magí Franquesa
Campus Llotja


Antoni López
Campus Olot


Ricard Roura
Campus Deià


Montse Salcedo
Campus Vic


Mireia Vilalta
Campus Ondara