Pla d'EstudisEstudiar Disseny Gràfic a l'ESDAPC
L'especialitat de Disseny gràfic estudia l’organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió.  Dins aquesta especialitat s'exploren els diferents àmbits del disseny gràfic: editorial, publicitari, corporatiu, interactiu, envasos i embalatges, senyalístic, etc. Es treballa la comunicació de continguts i missatges a través de recursos com la tipografia, la imatge, la composició i el color i s'aprofundeix en els materials, mitjans, tècniques i eines de representació i creació d’imatges.

Al llarg dels estudis aprendràs a desenvolupar i gestionar projectes complexos de disseny de manera creativa i innovadora. Els Graus en Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny et permeten accedir al sector professional de la comunicació visual, la imatge i la creació gràfica.

 
Descarrega't el flyer informatiu de l'especialitat de Disseny gràfic

Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.

Primer curs
El primer curs és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l'estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l'ESDAPC.

Segon curs
Inici de l’especialitat

Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat

Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final de grau.

Pla d'estudis

 
Pla d'Estudis de l'especialitat de Disseny Gràfic

 
Guia docent de les matèries curs 20-21

 
Descripció General Assignatures de la Guia Docent

 
Descripció assignatures optatives de la guia docentEstudiar Disseny d'Interiors a l'ESDAPC
L'especialitat de disseny d'interiors estudia la configuració de l’espai, les seves necessitats, el diàleg amb el seu context, aportant innovació, sostenibilitat i/o millora social. Al llarg dels estudis s'aprèn a definir els materials, els processos i els acabats dels projectes de disseny d'interiors, a dominar els recursos de representació i comunicació de les idees i a reflexionar críticament sobre els espais i els seus usuaris.

Al llarg dels estudis es desenvolupen i gestionen projectes complexos de disseny de manera creativa i innovadora. El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny d'interiors donen accés a l’àmbit de la creació i transformació d’espais.

 
Descarrega't el flyer informatiu de l'especialitat de Disseny d'interiors

Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.

Primer curs
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l'estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l'ESDAPC.

Segon curs
Inici de l’especialitat

Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat

Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final de grau.


Pla d'estudis

 
Pla d'Estudis especialitat de Disseny d'Interiors

 
Guia docent de les matèries (curs 20-21)

 
Descripció General Assignatures de la Guia Docent

 
Descripció Assignatures Optatives de la Guia Docent


Estudiar Disseny de Moda a l'ESDAPC
L'especialitat de Disseny de moda estudia la indumentària, la seva influència social i cultural i d’expressió de valors. Dins aquesta especialitat es treballa en la creació de col·leccions de marca pròpia i de grans produccions, les arts escèniques i la imatge i comunicació. Els estudis et formen en coneixements artístics, estètics, procedimentals, tècnics i tecnològics de manera que puguis ser capaç d'idear propostes creatives, innovadores i sostenibles.
 
Els Graus en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny et permetran treballar com a dissenyador de moda per a diferents indústries, estils i públics i et faciliten l’accés al sector de la moda, els estils de vida i les tendències del mercat. 
Descarrega't el flyer informatiu de l'especialitat de Disseny de Moda

Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.

Primer curs
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l'estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l'ESDAP catalunya.

Segon curs
Inici de l’especialitat

Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat

Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final de grau.


Pla d'estudis

 
Pla d'Estudis especialitat Moda

 
Guia docent de les matèries (curs 20-21)

 
Descripció General Assignatures de la Guia Docent

 
Descripció Assignatures Optatives de la Guia Docent


Estudiar Disseny de Producte a l'ESDAPC
Dins l'especialitat de Disseny de productes s'estudia la cultura de l’objecte, el seu impacte, la seva influència, el seu paper transformador de l’entorn i els sistemes de creació i producció d’objectes. El Graus en Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny et formen en coneixements artístics, estètics, metodològics, tècnics i tecnològics. Al llarg dels estudis, desenvoluparàs propostes de disseny reals interactuant amb altres especialitats del disseny i aprendràs a idear propostes innovadores, sostenibles i viables.
 
Amb els Graus en Ensenyaments Artístics Superior en Disseny podràs accedir al sector de la creació d’objectes, envasos i embalatges, mobiliari, il·luminació, interfícies, jocs i accessoris.

 
Descarrega't el flyer informatiu de l'especialitat de Disseny de producte

Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.

Primer curs
Els primer curs és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l'estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l'ESDAPC.

Segon curs
Inici de l’especialitat

Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat

Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final de grau.

Pla d'estudis

 
Pla d'Estudis especialitat Producte

 
Guia docent de les matèries (curs 20-21)

 
Descripció General Assignatures de la Guia Docent

 
Descripció Assignatures Optatives de la Guia Docent
Informació general sobre els Graus en Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny

  • Disseny Gràfic
  • Dissey d'Interiors
  • Disseny de Moda
  • Disseny de Producte
 
Descarrega't el flyer sobre els Graus en Ensenyaments Superiors de Disseny
► Presentació