Treballs Finals d'Estudis | Curs 2019/20

Re-creations / Carla Gimeno

Carla Gimeno / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

Molts infants entre 3 i 5 anys pateixen diversitats funcionals i es veuen obligats a realitzar exercicis de rehabilitació física que resulten repetitius, monòtons i feixucs. Són exercicis que no tenen en compte que la principal eina de creixement en aquesta edat és el joc.L’objectiu d’aquest projecte és fusionar aquests dos conceptes en un joc que amenitzi la rehabilitació manual dels infants. Al mateix temps, va dirigit a tots aquells que vulguin divertir-se jugant i alhora desenvolupar les habilitats motores convertint-se així, en un producte de Design For All.

La metodologia que s’ha fet servir per arribar als resultats ha estat,  principalment, l’assistència a un seguit de sessions de rehabilitació física, entrevistes a una fisioterapeuta d’estimulació precoç i, finalment, una gran recerca bibliogràfica. Així doncs, el projecte ha confluït en una joguina terapèutica però alhora divertida i original, que estimula la creativitat, ajuda en les habilitats motores dels seus usuaris i desenvolupa la imaginació a través del joc simbòlic. El seu nom és Re-creations, i és també 'ecofriendly', donades les característiques del seu material principal, el suro.
8 octubre 2020 | ESDAP Catalunya, Disseny de Producte

Galeria