Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

Sumem / Ester lleixa

Ester Lleixà / ESDAP Catalunya / Campus Serra i Abella

L'assetjament escolar és un problema realment greu que afecta les nostres escoles. És un fet que no tan sols dificulta la vida de la víctima, sinó també la de tots els que l'envolten, ja que imposa en l'àmbit escolar un ambient d'inseguretat i un malestar emocional en tota la comunitat educativa: alumnes, pares i educadors. Sumem és un projecte format per diferents materials didàctics, que inclouen jocs i contes per treballar a l'aula.

El projecte col·labora amb els professors i ajuda a detectar les problemàtiques que hi puguin haver a l'aula. L'objectiu del mètode és fomentar l'empatia i el respecte entre l'alumnat, reduint així els conflictes que es poden generar a les aules. Aquest projecte està dirigit a l'alumnat de 3r de primària, una edat que engloba més problemàtiques provocades per l'assetjament escolar. Sumem tracta les emocions que sorgeixen a partir d'un assetjament escolar, parant atenció a les diferents tipologies d'alumnes que hi participen, la víctima, l'agressor i també l'observador, i dedica a cadascun d'ells la importància que té en el fenomen per aconseguir així millorar la convivència entre l'alumnat.17 desembre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny Gràfic

Galeria