Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

Phoenix Machine 4.0 / Enric París

Enric París / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

És innegable que els tatuatges estan a l'ordre del dia. Cada vegada hi ha més tatuadors, més estudis de tatuatge i també hi ha cada vegada més màquines dedicades a aquest art. Però el món del tatuatge encara té molt de marge de millora avui dia. És un món potencialment en auge en el qual es pot innovar molt en l'àmbit del disseny.

En aquest projecte s'han investigat tatuadors i les seves màquines, juntament amb la història que porten al darrere. Els tatuadors pateixen problemes físics per culpa del seu treball i, segons l'estudi realitzat mitjançant una enquesta, un dels motius és la seva eina, la màquina de tatuar i els connectors associats a ella. Es van estudiar diferents solucions per fer la vida dels tatuadors més saludable i còmoda i es va arribar a la conclusió que la millor solució era crear una màquina de tatuar sense cables, que funcionés amb bateries, i afegir un adaptador ergonòmic per millorar l'adherència. Després d'investigar la part tecnològica es va arribar a la conclusió d'utilitzar una sèrie de components per fer la màquina el més còmoda i potent possible amb unes dimensions raonables per al seu ús.

A continuació, es van realitzar una sèrie de prototips per millorar de mica en mica la forma, l'organització i l'optimització de l'espai disponible, fins a arribar a un prototip final i funcional que va ser provat sobre una pell per un professional, amb uns resultats correctes. Finalment, s'ha dissenyat un prototip d'una màquina de tatuar ergonòmica, autònoma i portàtil, amb molt de potencial de mercat i amb moltes possibilitats de millores per a versions futures i que, de segur, revolucionarà el món del tatuatge tal com el coneixem avui en dia.

16 desembre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny de Producte

Galeria