Cursos anteriors | Curs 2019/20

Beques de “la Caixa” per cursar estudis de postgrau

La Fundació Bancària “la Caixa” convoca 45 beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona d’Àsia- Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i la Xina). L’objectiu és contribuir en el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat.

Els estudis són de màster o doctorat. També s’admeten, en funció de l’interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.
 
La beca cobreix, entre altres despeses:
 • Matrícula a la universitat.
 • Dotació mensual, que varia en funció el país de destinació. Dotació inicial equivalent a una mensualitat, segons el país de destinació, per a despeses d’instal·lació, assistència a congressos i seminaris.
 • Transport.
 • Costos de Visat
 • Assegurança

Requisits:
 • Nacionalitat: Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o bé la portuguesa.
 • Estudis cursats: Poden demanar una beca les persones que disposin d’un títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris) obtingut entre el gener de 2011 i el juliol de 2020.
 • Coneixement d’idiomes: Tots els candidats hauran d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera. L’idioma i acreditació dependrà del país de destinació.
 • Experiència professional :Només és imprescindible tenir experiència professional en el cas que es vulgui cursar un MBA. En aquest cas, caldrà acreditar una experiència laboral mínima de dos anys amb dedicació plena en la data de tancament de la convocatòria.
   
Data límit d’inscripció: 18 de març de 2020

+ informació
 
 
 
13 desembre 2019 | ESDAP Catalunya, Transversal