Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

Beyond Factories / Alba Massanas

Alba Massanas / ESDAP Catalunya / Campus Olot

Beyond Factories és un projecte enfocat en la mala gestió de residus que hi ha a la majoria de les empreses.

Actualment, hi ha un gran problema de sobreproducció que encadena problemes mediambientals. Tots els materials sobrants de grans i petites empreses són rebutjats i no se’n fa un segon ús. Beyond Factories és una plataforma que vol donar una segona vida a aquests materials i, a la vegada, deixar-los a l’abast de particulars o petits negocis.

S’ha escollit una antiga nau a peu de carrer, ubicada al barri del Poble Nou de Barcelona. Es tracta d'un entorn postindustrial ara ocupat per empreses d'innovació i de creació. És un espai obert al públic en forma de showroom, orientat al món dels materials i on també es poden comprar mostres de materials sobrants a baix cost.  


19 desembre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny d’Interiors

Galeria