La meva horta / Josep Motas

image
Josep Motas / ESDAP Catalunya / Campus Olot

La vida a la ciutat, el consumisme i la manca constant de temps generen un estil de vida poc sa, tant a nivell físic com mental.

Per tal d’estimular valors que en la vida a la ciutat es veuen degradats, es proposa un centre de lloguer d’horts unifamiliars, d’habitatges de curta durada, un espai comú de socialització, d’assessoria i formació en horticultura, en cuina saludable, etc. per a persones d’entre 25 i 65 anys, amb nivell econòmic i cultural mitjà i mitjà-alt que viuen a les ciutats, que es veuen afectats per l’estrès que genera la vida en una metròpolis i que tenen interès per l’ecologia i el menjar saludable.

El centre se situa en un entorn rural, però connectat amb transport públic a la ciutat, i es planteja aquest sistema com a franquícia adaptable a diversos espais amb aquestes característiques. Es proposa aprofitar el teixit d'antigues estacions de Renfe que han quedat en desús amb el creixement de les ciutats properes, l'abaratiment del transport per carretera i les millores tecnològiques.

El projecte es divideix en tres tipologies d'espai:
  1. L'estació, on hi ha la gestió de l'empresa, la gestió d'un servei de cistella ecològica per als usuaris, un espai de formació, una zona de descans, una zona de bany i lavabos, i un espai comú de socialització on es fan diversos esdeveniments com la celebració d'un mercat, dinars populars, conferències, etc., que inclou un bar i l'emmagatzematge d'eines d'ús comunitari com carretons o motocultors.
  2. Diversos habitatges de lloguer de curta durada (caps de setmana o quinzenes) on es busca una màxima flexibilitat en l'espai i on es potencia l'activitat dels usuaris en els espais exteriors o comunitaris.
  3. Horts unifamiliars amb un petit espai individual que permet el descans de l'usuari, emmagatzemar eines i altres, i que conté un dipòsit d'aigua de reg.Galeria