Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

De muerte / Anna Melgar

Anna Melgar / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

De muerte configura un escenari de normalització de la mort com a tema de conversació en tots els seus vessants, amb actitud desenfadada i amena. Informació i diàleg digital, fer difusió de coneixement que hauria de ser de cultura general —i a la vegada denúncia, fent ús de la sàtira i un toc d’humor— sobre una sèrie de curiositats i problemàtiques relacionades amb la mort. És un projecte que fomenta la consciència social al voltant de la mort, fer d’ella una part de les nostres vides. Ens ajuda a acceptar que la mort és natural, però l’ansietat de la cultura moderna davant d’ella no ho es.

De muerte és un replantejament de l’actitud i dels costums (gràfiques, socials i culturals) enfront de la mort. Promou que la nostra societat actual deixi de fer una ganyota i se senti incòmoda quan sent aquesta paraula en el seu dia a dia, alhora que ens recorda com d'insensibilitzats estem davant d'ella quan no ens afecta (videojocs, pel·lícules...). Crea un diàleg per trencar amb el tabú que suposa parlar sobre la mort i tot allò relacionat amb ella.
16 octubre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny Gràfic

Galeria