Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

Coopera Lluçanès / Iris Selva

Iris Selva / ESDAP Catalunya / Campus Vic

Cada territori ens ofereix un ventall de possibilitats ampli que sovint s’oblida o bé queda en un segon pla. Per això és important obrir vies d’ajuda i de diàleg perquè la societat i l’economia arrelin en aquest indret particular, el Lluçanès.

Aquest projecte pretén ser una eina d’utilitat i facilitar així la creació de noves empreses cooperatives que contribueixin al desenvolupament d’un teixit empresarial més competitiu, sòlid i sostenible en aquest territori. Encara que als seus habitants els resulti un camp desconegut, se’n vol incentivar la seva participació mitjançant una plataforma informativa i de connexió, que serà el centre d’enllaç entre els diversos usuaris compartint experiències, fomentant idees o creant nous projectes.

Aquesta plataforma queda representada en una web on podrem trobar informació bàsica d’aquest model econòmic, els passos a seguir per a la seva creació i, finalment, una xarxa de connexió per establir noves relacions. Per arribar a com més habitants millor, s’acompanyarà la web amb una comunicació fora de línia basada en fulletons informatius, cartells i papereria.

Altrament, l’essència del projecte Coopera Lluçanès recau en la proximitat i la unió. Això es traduirà en les Jornades Coopera, uns esdeveniments que informaran a la vegada que enfortiran vincles oferint així un servei integral per al bon desenvolupament d’aquesta nova economia.
 

8 novembre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny Gràfic

Galeria