Cursos anteriors | Curs 2019/20

Mobilitats ERASMUS 2019

El proper dimarts 15 d'octubre hi haurà una sessió informativa sobre les mobilitats Erasmus per als cursos 2019-20 i 2020-21. La xerrada està oberta a tot l'alumnat i personal de l'ESDAP Catalunya

Dia
Dimarts, 16 d’octubre
Lloc
Campus Deià
Carrer Ignasi Agustí, 2-4, 08042 Barcelona

Horari
16h: alumnes estudis (2n i 3r curs). Mobilitats pel curs 2020-21.
16h: alumnes de pràctiques (4rt curs). Mobilitat pel curs 2019-20.
17h: personal docent i no docent d'ESDAP Catalunya. Mobilitats pel curs 2019-20.
 

 
11 octubre 2019 | ESDAP Catalunya, Transversal