Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

FADE / Ramón Lechado

Ramón Lechado / ESDAP Catalunya / Campus Pau Gargallo

Com a dissenyador gràfic amb sordesa, veient que la societat que m’envolta no està adaptada a les meves necessitats i que la comunitat sorda no té molt bona experiència en qualsevol acte públic, em va sorgir la següent qüestió:

«com podem fer més accessible un esdeveniment per les persones sordes?»

Davant de les dificultats lingüístiques i comunicatives que presenta la comunitat sorda a l’hora d’assistir festivals, espectacles o actes, FADE sorgeix com una solució. Es tracta d’una consultoria o entitat social que s’encarrega de recomanar i guiar a associacions, empreses i organismes per tal les condicions dels espais afavoreixin l’accessibilitat i la inclusió. D’aquesta manera les persones sordes poden ser independents i autònomes, i no han de necessitar l’ajuda o presència d’algú.

Aquestes recomanacions es plasmen per mitjà d’un brandbook que explica els principals punts que cal tenir en compte per aplicar-ho en mitjans audiovisuals, suports físics o qualsevol element que s’utilitzi en aquests espais. A més, per tal de millorar l’experiència interactiva, s'ha dissenyat una app amb informació de tots els actes que se celebren i que compten amb el suport de FADE–marcats per segells de garantia que certifiquen que els seus espais estan adaptats per les persones sordes– i des d'on es pot rebre notificacions a temps real que notifiquin el progrés dels horaris i els avisos de descans o cancel·lacions dels esdeveniment als quals es vulgui assistir.

En definitiva, FADE és un punt de partida que respon a una necessitat molt important de la comunitat sorda a l'hora assistir en esdeveniments i tenir una experiència més inclusiva i accessible en relació a la comunicació visual i oral que permeti entendre què està passant.


25 setembre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny Gràfic

Galeria