Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

"Hers" / Clara Gràcia

Clara Gràcia / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

Actualment és una realitat la manca de consciència social sobre la situació de desigualtat i opressió de la dona dins la societat en la qual vivim, sustentada per un sistema patriarcal.

Hem nascut i ens han educat amb les seves normes i –tot i la lluita dels moviments feministes des de fa segles i la petita consciència que les generacions més joves han anat prenent– encara normalitzem aquesta violència contra la dona. Des de les conductes masclistes més interioritzades –aquelles que reproduïm i/o sentim cada dia sense adonar-nos, que són els micromasclismes–fins la violència de gènere més cruel.

El paradigme clau d’aquesta situació és la inexistent perspectiva de gènere i sexualitat en l’educació des de les escoles, instituts i/o universitats i, està clar que un canvi des de l’educació representaria un punt d’inflexió per a la nostra societat i, conseqüentment, per a la situació de la dona. L’educació és l’eina que ens desperta curiositats, idees i consciènces. Així, hers té l’objectiu de conscienciar als adolescents, l’etapa vital més sensible i on s’experimenten més canvis emocionals i físics d’una persona, sobre la situació d’opressió de la dona i la violència de gènere a través de l’impacte, l’autocrítica, la sensibilització i l’empatia. Es pretén crear una eina de coeducació (educació en la igualtat i des de la diferència, basada en la perspectiva de gènere) materialitzada en un joc de cartes i enigmes, on cadascuna de les cartes explicarà una història real d’una dona anònima, que farà palesa la violència i opressió que viu cada dia. 

25 maig 2020 | ESDAP Catalunya, Disseny Gràfic

Galeria