Treballs Finals d'Estudis | Curs 2018/19

ONA: Kit d'autoplaer destinat a adolescents / Eva castany

Eva castany / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

Actualment a occident existeixen nombrosos debats al voltant de la perspectiva de gènere i la sexualitat de la dona. Un nombre significatiu de dones pateixen d’anorgàsmia degut a raons de caire sociocultural, com la reprovació de la sexualitat desde l’adolescència, la manca d’educació afectivosexual, i les restriccions d’accés a èines d’auplaer.

Des del l’òptica del disseny de produtcte i entenent al dissenyador com un agent del canvi, en aquest treball es fa una lectura de la pràctica sexual en clau de salut, on l’autoconeixement i la masturbació esdevenen una via d’aprenentatge sexual positiva, sana i necessària per a l’alliberament del plaer de la dona.

La investigació i recopilació de dades s’ha dut a terme mitjançant l’anàlisi d’antecedents i el treball de camp. Els resultats han servit per acotar la problemàtica, detectar necessitats i fixar característiques del target. S’ha posat de manifest la importància de desestigmatitzar la masturbació femenina sobretot en l’etapa adolescent i facilitar èines que acompanyin en la iniciació de la pràctica sexual mitjançant recursos d’aprenentatge de caràcter teòric/experiencial.

El resultat del treball, en el marc del disseny de producte, és el desenvolupament d’un kit que consta d’un vibrador amb capçals intercanviables, una bosseta de lubricant, i un conjunt de guies en format targeta dirigit a adolescents que es volen iniciar en la masturbació vaginal a través de l’autoaprenentatge.
8 novembre 2019 | ESDAP Catalunya, Disseny de Producte

Galeria