Treballs Finals d'Estudis | Curs 2014/15

Suit / Eli Cayuela

Eli Cayuela / ESDAP Barcelona Llotja
http://elicayuela.com/


Es tracta d'una cadira bàsica sobre la qual s’apliquen tres kits que alteren la seva aparença i que estan inspirats en cadires icones de la història del disseny … Es tracta d’uns vestits a mida que ofereixen la possibilitat de vestir aquesta cadira. Uns vestits que acosten la cultura del disseny a qualsevol persona interessada des de l’òptica de la ironia i el sentit de l’humor.

Aquest projecte arrenca amb l’elaboració d’una sèrie d’interpretacions d’icones del disseny. No es tracta d’una interpretació a manera convencional, en la qual es dissenya una cadira basant-nos en una altra que ja existeix. El que aquest exercici planteja és la recerca d’allò que fa d’aquestes icones alguna cosa reconexible i especial, per materialitzar en una sèrie de kits que s’apliquen sobre una cadira i la transformen. Aquesta cadira és la Basic Chair, que adquireix així la capacitat de mutar d’una icona a un altre.

SUIT consta de dues parts:

Basic Chair. Els criteris de disseny dels quals parteix aquesta cadira es fonamenten en una senzillesa màxima que alhora permet reduir el seu cost de producció. Consta únicament dels elements indispensables per al seu correcte funcionament, el que la converteix en un moble bàsic amb aspiració a convertir-se en un element neutre; les qualitats especials les adquireix quan apliquem sobre ella algun dels kits.

Suit Kits. Tres kits que transformen l’aparença de la Basic Chair i que estan inspirats en la Model 132 de Donald Knorr, la Wiggle de Frank Gehry i la Vegetal dels germans Bouroullec.
Aquests tres kits estan fabricats amb feltres de llana natural i per utilitzar solament cal treure’ls de la funda, desplegar, posar-los sobre la Basic Chair i subjectar-hi amb les corretges que inclou el kit.
Aquest projecte no finalitza aquí. El disseny de més Suit Kits que vesteixin la Basic Chair i ampliïn el catàleg de vestits està en procés.

15 abril 2015 | ESDAP Barcelona Llotja, Disseny de Producte