Treballs Finals d'Estudis | Curs 2014/15

Reactiva / Erika López

Erika López / ESDAP Barcelona Llotja

Reactiva és un programa d’estimulació cognitiva integral per als malalts d’Alzheimer i altres demències del qual el projecte Kit cognitivo en forma part.
Kit cognitivo ha estat concebut com un projecte flexible i polivalent, que pot ser utilitzat en àmbits tan diversos com els centres de dia, les residències, els hospitals, les fundacions i associacions d’Alzheimer o els domicilis particulars…, per ajudar a minimitzar els símptomes, retardar el deteriorament i mantenir les funcions cognitives encara no afectades, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer i altres demències, com dels seus familiars i cuidadors.Es tracta d’un tipus d’intervenció i una TNF (Teràpia No Farmacològica) basada en tècniques d’estimulació cognitiva i en la neuropsicologia aplicada que aprofita els recursos de memòria existents, afavoreix el seu exercici, i els preserva mitjançant el desenvolupament de tasques adequades.
El Kit disposa d’una sèrie de material terapèutic cognitiu (llibrets teòrics i propostes pràctiques de mètodes i exercicis neuropsicològics) complet i adaptat presentat en un packaging de fusta de tres calaixos.


Marca i concepte

Reactiva és un programa d’estimulació cognitiva integral per als malalts d’Alzheimer i altres demències del qual el projecte Kit cognitivo en forma part.

La paraula reactiva té un significat de tornar a activar, però el concepte de “reactiva” va més enllà. D’una banda, fa referència als beneficis i objectius del programa i el Kit i, d’altra banda, anima a que els malalts d’Alzheimer tornin a activar la seva ment, el seu cos i el seu ànim.

El símbol, una dent de lleó, representa una metàfora del cervell, la ment, la memòria, les neurones, els records… La dent de lleó és Volàtil – Fràgil – Sensible – Delicada – Elegant – Orgànica – Simbòlica – Poètica – Abstracta – Subtil – Modular… i té una semblança formal amb la neurona, cèl·lula responsable de la memòria. Alguns d’aquests atributs de la dent de lleó també representen la malaltia d’Alzheimer; la memòria i els records són molt fràgils, volàtils i subtils; el cervell sensible i delicat; la ment simbòlica, poètica i abstracta; les neurones orgàniques i modulars.
La marca en conjunt és simple, subtil, elegant i atractiva. La tipografia, el símbol, el codi de colors, els patterns i les fotografies de dents de lleó conformen tota la imatge corporativa de Reactiva. El projecte Kit Cognitivo, disposa d’una sèrie de paraules amb el prefix “Re” (com la marca), que té un significat de repetició o intensificació, relacionades amb les accions que es realitzen i els beneficis que s’obtenen amb el Kit i pensades per utilitzar en qualsevol aplicació futura.

Llibrets informatius

Conjunt de quatre llibrets informatius sobre diferents aspectes de la malaltia d’Alzheimer per al cuidador.

{01} Enfermedad de Alzheimer. Del diagnóstico a la terapia
Introducció general a la malaltia d’Alzheimer. Causes, lesions que la caracteritzen, fases, procés de diagnòstic, problemes mèdics, tractament i cura del cuidador.

{02} Alteraciones psicológicas i del comportamiento en la enfermedad del Alzheimer. Guías de intervención y consejos
Exposició sistemàtica dels principals problemes psicològics i del comportament que apareixen en la malaltia d’Alzheimer: deliris, al•lucinacions, depressió, agressivitat i violència… Exemples de casos reals i consells i elements d’intervenció per als familiars.

{03} Mantener la autonomía de los enfermos de Alzheimer. Guía de consejos para vivir el día a día
Conjunt d’actituds necessàries per tenir cura de pacients d’Alzheimer i recomanacions per mantenir-ne l’autonomia per mitjà de l’adaptació de l’entorn. Exemples pràctics en àmbits com vestir-se, alimentar-se, dormir, mantenir-se ocupat…

{04} Intervención cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. Fundamentos y principios generales
Sistematització de la intervenció cognitiva en la malaltia d’Alzheimer. Especificació, descripció i revisió de les intervencions cognitives més adients durant les diferents fases de la malaltia. Bases racionals d’una intervenció d’estimulació i activitat cognitiva estructurada interrelacionades amb una sèrie de fitxes d’intervenció incloses al manual per al cuidador i objectes del kit.

Format de 19×25 cm. Còmode i manejable de tapa tova i agrupats en una faixa amb diferents frases reflexives sobre l’Alzheimer.

Cada llibret té una imatge diferent de dents de lleó i un color i a la contraportada una frase reflexiva referent al tema del llibret.

La maquetació és neta a dues columnes, tipografia amb serifes i cos gran, amb marges amples, fotografies, taules i il·lustracions per una lectura més còmode, agradable i àgil pel tipus de contingut (tècnic, científic, extens i dens).

Manual de actividades. Intervención cognitiva en la enfermedad de Alzheimer

 Manual d’activitats per al cuidador dividit per pestanyes de cada àmbit cognitiu que consta de: la descripció de l’exercici de cada fitxa cognitiva i d’altres activitats proposades, consignes i observacions sobre la seva aplicació, els materials del Kit necessaris per l’activitat i altres ajudes extres per la intervenció.

Apartats del manual:
 • Orientació
 • Funcions executives
 • Gnòsies
 • Llenguatge
 • Atenció
 • Memòria
 • Pràxies
 • Càlcul
 • Activitats significatives
 • Història de vida
 • Activitats i jocs

Format 19×25 cm amb enquadernació wire-o i tapa dura per una manipulació fàcil i còmode i sigui resistent a l’ús i al temps.

Fitxes cognitives i activitatsConjunt de vuit carpetes, de cada àmbit cognitiu per separat, amb les seves fitxes cognitives i les activitats extres (jocs, activitats i retallables) corresponents i els fulls resum d’avaluació, planificació i control de les intervencions per a cada pacient.
Les carpetes són de paper reciclat amb solapes i amb el pattern corresponent a cada àmbit cognitiu.
Cada fitxa cognitiva és una làmina a una cara amb una proposta pràctica d’intervenció cognitiva classificada segons l’àmbit cognitiu i la funció cognitiva que es treballa, graduades segons l’escala GDS concebuda per Barry Reisberg.
Cada àmbit cognitiu es representa amb un pictograma i un color diferent per així diferenciar-los més fàcilment a través d’un codi de colors. Els pictogrames, per la seva part, són sintètics, simples, clars, entenedors i sobretot descriptius per tal d’identificar i representar cada àmbit de forma figurativa. Aprofitant la sintetització dels pictogrames també s’ha creat un pattern per realitzar diverses aplicacions gràfiques seguint una línia gràfica coherent, rica i atractiva.
 • Orientació
 • Funcions executives
 • Gnòsies
 • Llenguatge
 • Atenció
 • Memòria
 • Pràxies
 • Càlcul
 • Activitats significatives
Historia de vida

Quadern on es presenten de forma ordenada les etapes habituals de la vida, des del naixement fins a la vellesa per ajudar a conservar la memòria i la pròpia identitat de les persones amb trastorns de memòria.
Constitueix la recopilació de tota la informació personal rellevant, des de dades purament biogràfiques fins esdeveniments transcendentals de la trajectòria vital del pacient. L’objectiu és poder disposar en tot moment d’un instrument personalitzat i adaptat a cada malalt que l’ajudi a situar-se tant en les seves reminiscències com en la seva realitat actual.
Apartats del quadern:
 • Qui sóc jo?
 • La meva infància
 • La meva adolescència i joventut
 • El meva maduresa
 • Així sóc ara
 • L’abans i l’ara
 • El dia a dia
 • Les meves coses

Format 19×25 cm amb enquadernació wire-o i tapa dura per una manipulació fàcil i còmode i sigui resistent a l’ús i al temps.

La coberta té un troquel perquè es vegi el nom del propietari del quadern (el pacient) i una sèrie de forats disposats a mode de cosidor de manera que el puguin personalitzar amb fils de colors i trames diferents, l’identifiquin com a seu i a més a més s’ho passin bé fent una activitat de pràxies més.

A l’interior, per una ràpida visualització del contingut de cada pàgina i apartat, s’han creat una sèrie de petits pictogrames que representen el concepte o el fet que es pregunta o s’enuncia.
15 abril 2015 | ESDAP Barcelona Llotja, Disseny Gràfic