Treballs Finals d'Estudis | Curs 2017/18

Realitat Rumor / Sergi Soler

Sergi Solé / ESDAP Catalunya / Campus Serra i Abella

Realitat rumor és una campanya dirigida a la població autòctona de Barcelona, que té la intenció de desmentir els rumors que promouen la discriminació a la població immigrant. La finalitat del projecte és combatre els rumors discriminatoris en qüestió, amb l'aspiració de millorar la convivència intercultural de la ciutat.

La campanya es caracteritza per un to concís, principalment de noticiari i lluny de tot element superflu, amb la intenció de transmetre credibilitat i seguretat. La prioritat és facilitar al màxim l'entesa de la informació que es pretén comunicar. La campanya comprèn una cartellera basada en mupis, banderoles (per als fanals), fullets de mà, una publicació en format periòdic, un anunci televisiu i finalment una web que centralitza el projecte.► Vídeo

24 abril 2019 | ESDAP Catalunya Campus Serra i Abella, Disseny Gràfic

Galeria