Estudiar a l'ESDAP

L'ESDAPC és l'escola superior d'art i disseny oficial de la Generalitat de Catalunya. Fou creada l'any 2010 (mitjançant l’Acord GOV/129/2010, de 13 de juliol), en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). L’ESDAP Catalunya imparteix el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, de quatre anys acadèmics i equivalent a tots els efectes a un grau del marc superior universitari de l’EEES. Consta de 240 crèdits i està estructurat en un any comú i tres d’especialització. Les quatre especialitats que s’imparteixen són: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

És un centre multicampus únic a Catalunya. Amb un total de 7 campus en diferents poblacions (Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Olot, Tàrrega i Vic), compta amb una oferta formativa que genera xarxa territorial. Els 7 campus de l'ESDAPC són les Escoles d’Art de titularitat pública dependents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; unes escoles amb una llarga tradició en la impartició d’ensenyaments artístics i una implantació territorial consolidada.

L'alumne és l'eix al voltant del qual s'estableix el projecte educatiu. Els grups reduïts, amb un màxim de 24 alumnes, garanteixen l'atenció directa i el seguiment personalitzat. Amb preus públics i assequibles, es realitza una ferma aposta per la formació professionalitzadora, que permet a l'alumne adquirir coneixements i habilitats per a una incorporació amb èxit en el mercat laboral. Els professors són professionals amb experiència en el món laboral i amb reconeixements nacionals i internacionals.
 

Valors que defineixen l'ESDAP Catalunya

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, marc on s’imparteix el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària són:

  • La territorialitat, la institució disposa de set Campus repartits pel territori català: Barcelona: Campus Llotja i Campus Deià / Badalona: Campus Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Campus Serra i Abella / Olot: Campus Olot / Tàrrega: Campus Ondara / Vic: Campus Vic
  • Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
  • Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.


Organigrama
1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.


Consulta tota la informació a: Futurs alumnes
Oferta de places a l'ESDAPC

 
Descarrega't l'oferta de places per al curs 21/22
PORTES OBERTES 2021
INSCRIU-TE AQUÍ

Totes les sessions es realitzaran online.

Estigueu atents a les properes sessions de Portes Obertes (Abril/Maig) i a la informació d'aquest web (Alumnat/Futurs Alumnes).
Tots els inscrits rebreu la informació al mail de referència que ens heu proporcionat al formulari d'inscripció.

Properes sessions:

19 dimecres maig – 16:00h -17:00h (info general-admissió/inscripció) // 17:00h -18:00h (consultes específiques de les 4 especialitats)


Sessions realitzades:

Programació de sessions del mes d'abril:
22 dijous abril – 16:00h -17:00h (info general + admissió/inscripció)  // 17:00h -18:00h (consultes específiques de les 4 especialitats)

Programació de sessions del mes de març:
Dimecres 17 Matí (de 14:00h a 15:00h) - Info general + admissió
Dimecres 17 Tarda (de 16:00h a 17:00h) - Info general + admissió
Dijous 18 Matí (d'11:00h a 12:00h) - Disseny de Moda
Dijous 18 Matí (de 12:00h a 13:00h) - Disseny d'Interiors
Dijous 18 Matí (de 13:00h a 14:00h) - Disseny Gràfic
Dijous 18 Matí (de 14:00h a 15:00h) - Disseny de Producte
Dijous 18 Tarda (de 16:00h a 17:00h) - Mobilitat Internacional i Pràctiques Professionals
Dijous 18 Tarda (de 17:00h a 18:00h) - Disseny Gràfic
Dijous 18 Tarda (de 18:00h a 19:00h) - Disseny d'Interiors

Divendres 19 Tarda (de 16:00h a 17:00h) - Info general + admissió
Divendres 19 Tarda (de 17:00h a 18:00h) - Disseny de Producte
Divendres 19 Tarda (de 18:00h a 19:00h) - Disseny de Moda

Dissabte 20 Matí (de 12:00h a 13:00h) - Info general + admissió
Dissabte 20 Tarda (de 16:00h a 17:00h) - Info general + admissió


Programació de sessions del mes de febrer:

Dimarts 23 Matí (de 12:00h a 13:00h) - Info general + admissió
Dimarts 23 Tarda (de 16:00h a 17:00h) - Info general + admissió
Durada dels estudis: 4 anys. Estructura semestral.

Crèdits: 240 crèdits ECTS (60 per curs acadèmic)

Horari: matí o tarda, segons el campus.

Preu 2019-2020: 21,73 euros per crèdit. El primer any l'estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs. El preu total d'un curs de 60 crèdits és de 1303,8 euros
  • Per a l'estudiant que es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit s'obté aplicant un coeficient d'1,5 al preu inicial del crèdit.
  • Per la matrícula en el mateix crèdit per tercera vegada i següents, l'import del crèdit s'obté aplicant un coeficient d'1,8 al preu inicial del crèdit
+ informació sobre els preus públics: DOGC 6374