Estudiar a l'ESDAP

La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement  i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP Catalunya), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

MODA / IDENTIDAD [Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d’identitats i col·leccions]

INTERIORS / ESPAI   [Estudia el llenguatge de l’espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani]

PRODUCTE / OBJECTE [Estudia l’objecte, l’impacte i el seu paper transformador de l’entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats]

GRÀFIC / COMUNICACIÓ [Estudia la organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió]

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya , marc on s’imparteix el Títol  Superior verificat per l’Agència de Qualitat Universitària són:

La territorialitat, la institució disposa de set Campus repartits pel territori català:
Barcelona: Campus Llotja i Campus Deià / Badalona: Campus Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Campus Serra i Abella / Olot: Campus Olot / Tàrrega: Campus Ondara / Vic: Campus Vic

Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.

Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.


Consulta tota la informació a: Futurs alumnes
Oferta de places a l'ESDAP Catalunya

 
Descarrega't l'oferta de places per al curs 19/20
PORTES OBERTES
Hi haurà dos períodes de Portes Obertes:
 • Durant el mes de març de 2020
 • Durant el mes de maig de 2020
Calendari previst de Portes Obertes als diversos Campus:
 • Campus Pau Gargallo > dies 5 i 6 de maig a les 19.00 h > Molí de la Torre, 16.  08915 Badalona | Tel. 933 99 76 52 | email: escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus  Deià > pendent de confirmació >  C/ Ignasi Agustí 2-4. 08042 Barcelona | Tel. 933 546 073 | email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja > pendent de confirmació  >   C/ Ciutat de Balaguer 17. 08022 Barcelona | Tel.(+34) 93 4181720 | email: ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella  > 7/05/2020 a les 16h > C/Jerusalem 2b. 08902 L'Hospitalet de Llobregat | Tel. 933 366 810 | email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot > 9/05/2020 de 10 a 13 h >  C/ Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) | Tel. 972 262 403 | email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara  > 25/04/2020 de 10:30 a 13:00h  > Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida) | Tel.  973 310 486 | email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic  9/05/2020 de 10.30 a 14 h. Xerrada informativa a les 11 h > Rambla de Sant Domènec, 24 | 08500 Vic| Tel. 938 854 851 | email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

FIRES
Si vols informar-te dels estudis de Disseny a l'ESDAP Catalunya ens trobaràs a:
Durada dels estudis: 4 anys. Estructura semestral.

Crèdits: 240 crèdits ECTS (60 per curs acadèmic)

Horari: matí o tarda, segons el campus.

Preu 2019-2020: 21,73 euros per crèdit. El primer any l'estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs. El preu total d'un curs de 60 crèdits és de 1303,8 euros

+ informació sobre els preus públics: DOGC 6374
 • Campus Pau Gargallo. Molí de la Torre, 16. 08915 Badalona | Tel. 933 99 76 52 / email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Deià. Ignasi Agustí 2-4. 08042  Barcelona | Tel. 933 546 073 | email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja. Ciutat de Balaguer 17. 08022 Barcelona | Tel. 934 181 720 | email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella. Jerusalem 2b. 08902  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot. Pare Antoni Soler 1. 17800 Olot (Girona) | Tel. 972 262 403 | email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara. Plaça del Centenari, s/n. 25300. Tàrrega (Lleida). Tel.  973 310 486 | email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic. Rambla de Sant Domènec, 24. 08500 Vic. Tel. 938 854 851 | email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)