Cursos anteriors | Curs 2017/18

Inscripció oberta a les proves per a l'obtenció dels Certificats d'idiomes a les EOI


El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:
  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR
 
Termini d'inscripció del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018
 
Inscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7708-proves-idiomes-EOI?moda=1
 
Calendari de les proves:
 
Certificat de nivell intermedi B1
Anglès: 31 de maig de 2018 
Francès: 5 de juny de 2018
 
Certificat de nivell avançat B2
Anglès: 8 de juny de 2018
Francès: 11 de juny de 2018
 
Certificat de nivell C1
Anglès: 22 de maig de 2018
Francès: 23 de maig de 2018
 

+ informació sobre la convocatòria ordinària


 

19 febrer 2018 | ESDAP Catalunya, Transversal