La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.


La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement  i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

IDENTITAT / MODA [Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d’identitats i col·leccions]

ESPAI / INTERIORS [Estudia el llenguatge de l’espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani]

OBJECTE / PRODUCTE [Estudia l’objecte, l’impacte i el seu paper transformador de l’entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats]

COMUNICACIÓ / GRÀFIC [Estudia la organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió]

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya , marc on s’imparteix el Títol  Superior verificat per l’Agència de Qualitat Universitària són:

La territorialitat, la institució disposa de set Campus repartits pel territori català:
Barcelona: Campus Llotja i Campus Deià / Badalona: Campus Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Campus Serra i Abella / Olot: Campus Olot / Tàrrega: Campus Ondara / Vic: Campus Vic

Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

 

Consulta tota la informació a:

 
Futurs Alumnes

 

Hi haurà dos períodes de Portes Obertes:
 • Del 3 a l'11 de març
 • Del 9 al 19 de maig
Calendari previst de Portes Obertes als diversos Campus:
 • Campus Pau Gargallo > Dies 07/03/2018 i 9/05/2018 a les 19h > Molí de la Torre, 16, 08915 Badalona, t. 933 99 76 52, f. 933 87 33 34, email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus  Deià > Dies 07/03/2018 i 16/05/2018 a les 19h >   C/ Ignasi Agustí 2-4, 08042  Barcelona, Tel. 933 546 073 | Fax. 932 762 386, email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja > Dies07/03/2018 i 16/05/2018 a les 12h >   C/ Ciutat de Balaguer 17, 08022, Barcelona.  tel.(+34) 93 4181720    fax.93 4188608    email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella  > Dies 08/03/2018 i 15/05/2018 a les 16h > C/Jerusalem 2b 08902,  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | Fax. 932 631 531, email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot > Dies 10/03/2018 i 12/05/2018 de 10h a 13h>  C/ Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) , Tel. 972 262 403 | Fax. 972 272 784, email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara  > Dies 04/03/2018 i 20/05/2018 > Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida), Tel.  973 310 486 | Fax  973 501 183, email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic> Dia 10/03/2018 a les 11h i dia 12/05/2018 a les 11h >Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic, Tel. 938 854 851 | Fax. 938 833 729, email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

 

DURADA: 4 anys. Estructura semestral.

CRÈDITS: 240 crèdits ECTS (60 per curs acadèmic)

HORARI: matí o tarda, segons el campus.

PREU 2017-2018: 21,73 euros per crèdit.

El primer any l'estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs. El preu total d'un curs de 60 crèdits és de 1303,8 euros

 
+ info preus públics: DOGC 6374

 

1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.

 

 • Campus Pau Gargallo. Molí de la Torre, 16, 08915 Badalona, t. 933 99 76 52, f. 933 87 33 34, email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Deià. Ignasi Agustí 2-4, 08042  Barcelona, Tel. 933 546 073 | Fax. 932 762 386, email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja. Ciutat de Balaguer 17, 08022, Barcelona.  tel.(+34) 93 4181720    fax.93 4188608    email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella. Jerusalem 2b 08902,  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | Fax. 932 631 531, email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot. Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) , Tel. 972 262 403 | Fax. 972 272 784, email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara. Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida), Tel.  973 310 486 | Fax  973 501 183, email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic. Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic, Tel. 938 854 851 | Fax. 938 833 729, email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
territori interconnectat